ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร T

คำคมคน หมวดตัวอักษร T

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

แปลว่า สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.

แปลว่า ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.

แปลว่า เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

แปลว่า อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น

The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.

แปลว่า คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

The only thing in life achieved without effort is failure.

แปลว่า มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

The reward of a good thing well done is to have it done.

แปลว่า รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา

The ripest peach is highest on the tree.

แปลว่า ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.

แปลว่า ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.

แปลว่า มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

แปลว่า ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!

แปลว่า ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์

Thinking: The talking of the soul with itself.

แปลว่า การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

This year's success was last year's impossibility.

แปลว่า ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา

To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.

แปลว่า เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม