ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร O

คำคมคน หมวดตัวอักษร O

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.

แปลว่า อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

แปลว่า คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

แปลว่า มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.

แปลว่า การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม