ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร N

คำคมคน หมวดตัวอักษร N

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Nature is as complex as it need to be.... and no more.

แปลว่า ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น

No bird soars too high if he soars with his own wings.

แปลว่า ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.

แปลว่า ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม