ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร M

คำคมคน หมวดตัวอักษร M

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.

แปลว่า อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม