ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร L

คำคมคน หมวดตัวอักษร L

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.

แปลว่า จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง

Let not the sun go down upon your wrath.

แปลว่า อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.

แปลว่า ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

Life is like a box of chocolates.

แปลว่า ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ

Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.

แปลว่า ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป

Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.

แปลว่า ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม