ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร I

คำคมคน หมวดตัวอักษร I

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.

แปลว่า เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น

If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.

แปลว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

If you always do what interests you, then at least one person is pleased.

แปลว่า ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

If you don't stand for something, you'll fall for anything.

แปลว่า ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่ง

If you want to increase your success rate,double your failure Rate.

แปลว่า ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

Imagination is more important than knowledge.

แปลว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี

It is never too late to be what you might have been.

แปลว่า ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.

แปลว่า ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.

แปลว่า มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

It takes two flints to make a fire.

แปลว่า ต้องใช้หินถึง 2 ก้อนถึงจะเกิดไฟได้


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม