ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร H

คำคมคน หมวดตัวอักษร H

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

He who knows little often repeats it.

แปลว่า ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน

He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.

แปลว่า เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใคร ๆ

Heaven never helps the men who will not act.

แปลว่า สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม