ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร G

คำคมคน หมวดตัวอักษร G

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.

แปลว่า ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest.

แปลว่า พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.

แปลว่า จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.

แปลว่า ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม