ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร E

คำคมคน หมวดตัวอักษร E

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Even a Step back can be fatal.

แปลว่า แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม