ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน หมวดตัวอักษร A

คำคมคน หมวดตัวอักษร A

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.

แปลว่า บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น

A wise man will make more opportunities than he finds.

แปลว่า คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.

แปลว่า คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.

แปลว่า อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรักในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้

And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.

แปลว่า คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม