ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Yoda

คำคมคน โดย Yoda

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Do or do not; there is no try.

แปลว่า การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม