ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย W.shakespeare

คำคมคน โดย W.shakespeare

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

แปลว่า ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม