ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Theodore Roosevelt

คำคมคน โดย Theodore Roosevelt

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Do what you can, with what you have, where you are.

แปลว่า ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม