ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย T.watson Jr (founder Of Ibm)

คำคมคน โดย T.watson Jr (founder Of Ibm)

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

If you want to increase your success rate,double your failure Rate.

แปลว่า ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม