ค้นหาคำคมคน

คำคมคน โดย T.watson Jr (founder Of Ibm)

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

If you want to increase your success rate,double your failure Rate.

แปลว่า ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม