ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Soren Kierkegaard

คำคมคน โดย Soren Kierkegaard

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Who never made a mistake never made a discovery.

แปลว่า คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม