ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Plato

คำคมคน โดย Plato

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Thinking: The talking of the soul with itself.

แปลว่า การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม