ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Paramahansa Yogananda

คำคมคน โดย Paramahansa Yogananda

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.

แปลว่า มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม