ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Henry Miller

คำคมคน โดย Henry Miller

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.

แปลว่า เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม