ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Henry Bergson

คำคมคน โดย Henry Bergson

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Heaven never helps the men who will not act.

แปลว่า สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม