ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Helen Keller

คำคมคน โดย Helen Keller

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

แปลว่า สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม