ค้นหาคำคมคน

คำคมคน โดย Harvey Firestone

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

You get the best out of others when you give the best of yourself.

แปลว่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม