ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Harvey Firestone

คำคมคน โดย Harvey Firestone

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

You get the best out of others when you give the best of yourself.

แปลว่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม