ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย George Eliot

คำคมคน โดย George Eliot

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

It is never too late to be what you might have been.

แปลว่า ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.

แปลว่า การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม