คำคมคน - หมวด George Bernard Shaw

(หน้า 1/1)

 • You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?

  แปลว่า
  คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่าทำไม ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ
  หมวดหมู่
  George Bernard Shaw

  999+
  views