ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off

คำคมคน โดย Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.

แปลว่า ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม