ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Epictetus (55-135 C.e.)

คำคมคน โดย Epictetus (55-135 C.e.)

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.

แปลว่า สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม