คำคมคน - หมวด Doug Floyd

(หน้า 1/1)

 • You don’t get harmony when everybody sings the same note.

  แปลว่า
  คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน
  หมวดหมู่
  Doug Floyd

  999+
  views