ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Doug Floyd

คำคมคน โดย Doug Floyd

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

You don’t get harmony when everybody sings the same note.

แปลว่า คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม