ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Benjamin Disraeli

คำคมคน โดย Benjamin Disraeli

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.

แปลว่า ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม