ค้นหาคำคมคน

ทั้งหมด
คำคมคน โดย Anonymous

คำคมคน โดย Anonymous

คำคมคน มีดังรายการต่อไปนี้

Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.

แปลว่า ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest.

แปลว่า พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.

แปลว่า จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.

แปลว่า เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใคร ๆ

If you don't stand for something, you'll fall for anything.

แปลว่า ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่ง

Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.

แปลว่า จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง

Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.

แปลว่า ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.

แปลว่า อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.

แปลว่า บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.

แปลว่า ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

The only thing in life achieved without effort is failure.

แปลว่า มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!

แปลว่า ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์

This year's success was last year's impossibility.

แปลว่า ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม