ค้นหาคำคมคนดัง

หมวด จ

หมวด จ

คำคมคนดัง

จงคุมชะตาด้วยตนเองมิฉะนั้น ผู้อื่นจะมาคุมแทนจงทำลายศัตรูของท่าน ด้วยการทำให้เขาเป็นมิตร (Destroy your enemy by making him your friend.)
จงเดินไปหาภูเขา อย่าให้ภูเขาเดินมาหาเรา เพราะผมคิดว่า ปกติผู้บริหารทั่วไป มักจะเรียกพนักงานมาประชุมกับเรา มันเหมือนเราย้ายพนักงานทั้งกองทัพมาหาเรา แต่สำหรับผมผมจะเดินไปหาเขา ผมบอกลูกน้องของผมว่า เราต้องเดินไปหาลูกค้า อย่าให้ลูกค้ามาหาเราจงเปลี่ยนแปลง ก่อนที่เหตุการณ์จะบังคับให้ต้องเปลี่ยน
จงเผชิญกับความจริงอย่างที่เป็นอยู่ มิใช่อย่างที่คุณอยากเป็นจริงใจกับทุกคน
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้เจี้ย ยู่ เล้ง โจ้ว ซื่อ ยู่ โฮ้ แปลเป็นไทยได้ความว่า กินข้าวต้องเร็วเหมือนมังกร ทำงานต้องทำให้เหมือนเสือ และก็ไม่แต่ผมคนเดียวเท่านั้น ลูกๆ ทุกคนก็ปฏิบัติอย่างนี้

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ