ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร W

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร W

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Well begun is half done.

แปลว่า เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

When money speaks the truth is silent.

แปลว่า เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ

When the candles are out , all women are fair.

แปลว่า ทุกนางงามสรรพ เมื่อดับเทียน

When the cat's away the mice will play.

แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคนอง

While I breathe , I hope.

แปลว่า ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ