ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร T

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

The fox changes his skin but not his habits.

แปลว่า สนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีได้ แต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้

The less men think, the more they talk.

แปลว่า คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

The lion is not so fierce as they paint him.

แปลว่า สิงโตย่อมไม่ดุร้าย ดังที่คนป้ายสีให้มัน

The more one has , the more one wants.

แปลว่า ยิ่งมีมากเท่าใด ยิ่งต้องการมากเท่านั้น

The nearer the bone the sweeter the meat.

แปลว่า ยิ่งใกล้กระดูกเนื้อยิ่งหวาน

The pen is mightier than the sword.

แปลว่า ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ

The will of the people is the best law.

แปลว่า ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด

There's no place like home.

แปลว่า ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน

Thou should eat to live ; not live to eat.

แปลว่า ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

Two heads are better than one.

แปลว่า สองหัวดีกว่าหัวเดียว


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ