ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร P

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Prevention is better than cure.

แปลว่า กันดีกว่าแก้


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ