คติพจน์ชาวตะวันตก - หมวด o

(หน้า 1/1)

 • One cannot know everything.

  แปลว่า
  คนเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่

  999+
  views

 • Our first and last love is self-love

  แปลว่า
  ความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือรักตนเอง

  999+
  views