ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร O

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร O

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

One cannot know everything.

แปลว่า คนเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่

Our first and last love is self-love

แปลว่า ความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือรักตนเอง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ