ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร L

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Let a thief to catch a thief.

แปลว่า จงใช้โจรให้จับโจร

Like mother , like daughter.

แปลว่า ดูนางให้ดูแม่

Lost time is never found again.

แปลว่า เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ