ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร H

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร H

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

He who done not go forward stays behind.

แปลว่า บุคคลผู้ไม่ก้าวไปข้างหน้าย่อมอยู่ข้างหลัง

He who loves pleasure shall be a poor man.

แปลว่า ผู้ที่รักความสำราญ จะต้องเป็นคนยากจน

Heaven ne'er helps the men who will not act.

แปลว่า สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

Honesty is the best policy.

แปลว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

Hope is the poor man bread.

แปลว่า ความหวังคือขนมปังของคนจน

Hunger is the best sauce.

แปลว่า ความหิวเป็นซอสที่ดีที่สุด


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ