ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร F

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร F

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Fine feathers make fine birds.

แปลว่า ขนงามทำให้นกสวย

Forgive others often , but yourself never.

แปลว่า จงให้อภัยคนอื่นเสมอ แต่อย่าให้อภัยตนเอง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ