ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร E

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร E

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Early to bed and early to rise.

แปลว่า นอนหัวค่ำตื่นแต่เช้า

Enough is better that too mush.

แปลว่า พอดี ดีกว่า มากเกินไป

Everyone speaks of happiness , but few know it.

แปลว่า ใครๆก็พูดถึงความสุข แต่น้อยคนที่รู้ว่าความสุขคืออะไร

Everything must have a beginning.

แปลว่า ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ