ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร C

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร C

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Cap in hand never did any harm

แปลว่า ความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เคยทำให้เสียหายอะไรเลย

Charms strike the sight , but merit wins the soul.

แปลว่า เสน่ห์สะดุดตา แต่ความดีชนะใจ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ