ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร B

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร B

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Behind bad luck comes good luck.

แปลว่า โชคดีย่อมตามหลังโชคร้าย

Better an ugly face than an ugly mind

แปลว่า หน้าตาน่าเกลียด ดีกว่าจิตใจโสมม

Better is half a loaf than no bread.

แปลว่า ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

Big words seldom go with good deeds.

แปลว่า คำโวมิใคร่จะร่วมไปกับการกระทำดี

Birds of a feather will flock together.

แปลว่า นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

Blood is thicker than water.

แปลว่า เลือดข้นกว่าน้ำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ