ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร A

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร A

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

A bad officer is more dangerous than hundred bandits.

แปลว่า เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

A bird in the hand is worth two in the bush.

แปลว่า นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

A fool and his money are soon parted.

แปลว่า คนโง่และเงินอยู่รวมกันไม่ได้นาน

A friend in need is a friend indeed.

แปลว่า มิตรในยามต้องการคือมิตรแท้

A penny saved is a penny earned.

แปลว่า ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี

A tree is known by its fruit.

แปลว่า ต้นไม้รู้จักโตได้ ด้วยลูกของมัน

All is fair in love and war.

แปลว่า ทุกสิ่งย่อมยุติในความรักและสงคราม

All is not gold that glitters.

แปลว่า มิใช่ทองอย่างเดียวเท่านั้นที่ส่องแสงวูบวาบ

All work and no play make Jack a dull boy.

แปลว่า มีแต่งาน ไม่มีเล่น ทำให้เด็กโง่

An old dog does not bark for nothing.

แปลว่า หมาแก่ไม่เห่าก็ไร้ประโยชน์


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ