ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "key in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  key in

  กริยาช่อง 2 keyed

  กริยาช่อง 3 keyed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "key in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
keykeyed
key in onkeyed
key onkeyed
key tokeyed
key upkeyed
key downkeyed down
draw indrew in
buy inbought in
set inset in