ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep up with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep up with

  กริยาช่อง 2 kept up with

  กริยาช่อง 3 kept up with

  แปลว่า ติดตามด้วย

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep up with"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
meet up withmet up with
put up withput up with
come up withcame up with
finish up withfinished up with
catch up withcaught up with
end up withended up with
keep upkept up
keep in withkept in with
keep up atkept up at