ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hanker for"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hanker for

  กริยาช่อง 2 hankered

  กริยาช่อง 3 hankered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hanker for"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hankerhankered
hanker afterhankered
spring forsprang for / sprung for
ask forasked for
look forlooked for
fall forfell for
run forran for
spoil forspoilt for
pass forpassed for
stand forstood for