ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Fall back on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Fall back on

  กริยาช่อง 2 fell back on

  กริยาช่อง 3 fallen back on

  แปลว่า กลับมาอีกครั้ง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Fall back on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
cut back oncut back on
fall backfell back