ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "face up to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  face up to

  กริยาช่อง 2 faced

  กริยาช่อง 3 faced

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "face up to"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
play up toplayed up to
stand up tostood up to
be up towere up to
feel up tofelt up to
make up tomade up to
put up toput up to
live up tolived up to
look up tolooked up to
make it up tomade it up to