ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "face up to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    face up to

    กริยาช่อง 2 faced

    กริยาช่อง 3 faced

    หมวด Regular Verb

 

คำกริยา ที่คล้ายกับ "face up to"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
be up towere up to
feel up tofelt up to
make up tomade up to
put up toput up to
play up toplayed up to
make it up tomade it up to
chalk up tochalked
add up toadded
measure up tomeasured

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน