ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Buy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Buy

  กริยาช่อง 2 bought

  กริยาช่อง 3 bought

  แปลว่า ซื้อ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Buy"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
buy upbought up
buy intobought into
buy offbought off
buy inbought in
buy outbought out