ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bargain down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bargain down

  กริยาช่อง 2 bargained

  กริยาช่อง 3 bargained

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bargain down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bargainbargained
bargain forbargained
bargain onbargained
lie downlay down/ lied down
beat downbeat down
bed downbedded down
draw downdrew down
bring downbrought down
shut downshut down