ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bang around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bang around

  กริยาช่อง 2 banged

  กริยาช่อง 3 banged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bang around"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bang aboutbanged
bang upbanged
bangbanged
bang outbanged
bang onbanged
bang on aboutbanged
ask aroundasked around
wrap aroundwrapt around / wrapped around
have aroundhad around