live

ช่อง 2

lived

ช่อง 3

lived

ความหมาย

อาศัยอยู่

ประเภท

Regular Verb


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

live


บทความที่เกี่ยวข้อง

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z

ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ คือ ถ...

อ่านต่อ >

คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยังมี กริยา 3 ช่อง อีกหลายคำที่น่าสนใจสำหรับคุณ