ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด z - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/1

 • zest

  กริยาช่อง 2 zested

  กริยาช่อง 3 zested

 • zigzag

  กริยาช่อง 2 zigzagged

  กริยาช่อง 3 zigzagged

 • zip

  กริยาช่อง 2 zipped

  กริยาช่อง 3 zipped

 • zip around

  กริยาช่อง 2 zipped

  กริยาช่อง 3 zipped

 • zip by

  กริยาช่อง 2 zipped

  กริยาช่อง 3 zipped

 • zip it

  กริยาช่อง 2 zipped

  กริยาช่อง 3 zipped

 • zip up

  กริยาช่อง 2 zipped

  กริยาช่อง 3 zipped

 • zone

  กริยาช่อง 2 zoned

  กริยาช่อง 3 zoned

 • zone in

  กริยาช่อง 2 zoned

  กริยาช่อง 3 zoned

 • zone in on

  กริยาช่อง 2 zoned

  กริยาช่อง 3 zoned

 • zone out

  กริยาช่อง 2 zoned

  กริยาช่อง 3 zoned

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write