กริยา 3 ช่อง - หมวด z

(หน้า 1/1)

 • Zest

  ช่อง 2
  zested
  ช่อง 3
  zested
  หมวด
  Regular Verb

  519
  views

 • Zigzag

  ช่อง 2
  zigzagged
  ช่อง 3
  zigzagged
  หมวด
  Regular Verb

  545
  views

 • Zip

  ช่อง 2
  zipped
  ช่อง 3
  zipped
  หมวด
  Regular Verb

  406
  views

 • Zip around

  ช่อง 2
  zipped
  ช่อง 3
  zipped
  หมวด
  Regular Verb

  699
  views

 • Zip by

  ช่อง 2
  zipped
  ช่อง 3
  zipped
  หมวด
  Regular Verb

  836
  views

 • Zip it

  ช่อง 2
  zipped
  ช่อง 3
  zipped
  หมวด
  Regular Verb

  863
  views

 • Zip up

  ช่อง 2
  zipped
  ช่อง 3
  zipped
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Zone

  ช่อง 2
  zoned
  ช่อง 3
  zoned
  หมวด
  Regular Verb

  794
  views

 • Zone in

  ช่อง 2
  zoned
  ช่อง 3
  zoned
  หมวด
  Regular Verb

  458
  views

 • Zone in on

  ช่อง 2
  zoned
  ช่อง 3
  zoned
  หมวด
  Regular Verb

  419
  views

 • Zone out

  ช่อง 2
  zoned
  ช่อง 3
  zoned
  หมวด
  Regular Verb

  482
  views